Takseringsbegreper

Forhåndstakst/Vurdering

Forhåndstaksering/vurdering av eiendommer brukes av privatpersoner, banker, finansieringsselskaper og o.l. 
Det foretas befaring av et eller flere objekter, og man setter en verdi basert på en fremtidig situasjon. Det kan være et planlagt bygg, en tomt som skal skilles ut, fremtidig seksjonering etc. Hensikten er å vurdere en fremtidig verdi basert på en del forutsetninger.

Banker og andre finansinstitusjoner krever som oftest forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammer, byggelån med mer. 

Ved forhåndstaksering av fast eiendom legges det vekt på erfaringstall, tegninger og beskrivelser av det som er tenkt utført.

Kjøpsassistanse

Ved kjøp av fast eiendom (bolig eller leilighet) hjelper vi deg gjerne gjennom hele prosessen.

Dette innebærer følgende: 

  • være med potensiell kjøper på visning 
  • sjekke spesielle forhold rundt eiendommen
  • utføre kontrollmålinger, ekstra fuktmålinger med mer

Arvetakst

«Arvetakst» er et gammelt begrep på en type takst som var direkte knyttet opp mot arvinger i forbindelse med overtagelse av fast eiendom. 
Dette begrepet benyttes ikke i dag, men tilsvarer det samme som verdi- og lånetakst.

Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger.

Tomtetakst

En tomtetakst kan utføres for en enkel parsell eller et tomteområde for bolig, næring, fritidseiendom med mer.  
Prisfastsettelse kan variere mye – fra uregulerte råtomter eller områder til ferdig opparbeidede tomter/tomteområder med vei, vann og kloakk frem til tomtegrense.

Taksering av festetomter

Det gjelder spesielle bestemmelser vedr bestemmelse/endring av festeavgifter, innløsing osv. Dette avhenger av flere forhold og kan redegjøres for når vi får kunnskap om den enkelte festekontrakt.

Taksering av fritidseiendommer og hytter utføres som verdi- og lånetakst.

Arealer som oppgis ved annonsering

Målereglene er tatt inn i retningslinjene for markedsføring av boliger som er fastsatt av forbrukermyndighetene. Når areal skal oppgis ved annonsering, skal boenhetens totale bruksareal (BRA) oppgis. Dette er i korte trekk samlet areal målt innenfor ytterveggene. Bruksarealet deles så opp i primær og sekundærareal hvor primærareal er typiske beboelsesrom som soverom, stue kjøkken, bad, mens sekundærareal er boder og arealer som ”ikke er egnet for opphold”. Ta gjerne kontakt for ytterligere spesifisering. 

Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og rombredden er på minst 60cm. Arealer med skråtak måles inntil 60cm utenfor høyden 1,90 m.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
92 04 97 38